• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Recropoort Tilburg

Ecologisch netwerk voor mens en dier

Recropoort Tilburg is een gecombineerde recreatieve en ecologische verbinding ter hoogte van de Provinciale weg N261 - rioolwaterzuivering: een recropassage. De onderdoorgang verbindt verschillende natuurgebieden en maakt deel uit van de transformatie van het gebied tot een ecologisch landschapspark. Het recroduct vormt daarbij een fraaie markering voor de belangrijkste noordelijke stadsentree. De karakteristieke voronoi structuur in het ontwerp maakt een verwijzing naar het ecologische netwerk, de historische stedelijke structuur van Tilburg, en de specifieke biodiversiteit in het gebied. Een herkenbaar natuurlijk patroon als de vleugels van een libelle, een metafoor voor schoon water dat past in de context van het omringende waterlandschap. 
Aan de voronoi structuur wordt een visuele laag toegevoegd in de vorm van geperforeerde panelen, een collage van geabastraheerde afbeeldingen die worden afgestemd op het passerende verkeer over de N261 en de gebruikers van de recreatieve fietsroute. De mate van transparantie van de panelen wordt hierbij bepaald door het gewenste doorzicht en de windbelasting. 
De wanden van de recropasssage worden bekleed met lokaal gewonnen hout. Half rondhouten elementen versprongen aangebracht waarmee een wand met het uiterlijk van boomschors ontstaat. Dit zorgt voor een natuurlijke houtwal dat met verblijfsplekken voor insecten een bijdrage levert aan de biodiversiteit in het gebied. De vormgeving en inzet van het materiaal levert een mooi organisch beeld passend bij de functie van de natuurinclusieve onderdoorgang. 

Met het ontwerpvoorstel is gezocht naar een beeldvanger in de vormgeving van het recroduct en wordt door het doortrekken van de natuurlijke beeldtaal met voronoi-structuur en materialisering samenhang verkregen met de nabijgelegen coupure in het landschap. Een eigentijds totaalontwerp dat zorgvuldig is ingepast in haar omgeving en zich profileert als land-art en markering van de stadsentree. 

 

Gerelateerde Projecten