• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Beeldkwaliteitsplan

Naast fysieke kunstwerken ontwerpt Arc2 architectuur op het gebied van infrastructuur beeldkwaliteitsplannen voor verschillende opdrachtgevers waaronder overheidsorganisaties zoals gemeenten en provincies.


Doel van het beeldkwaliteitsplan
Een beeldkwaliteitsplan heeft als doel om een coherent beeld voor een specifieke brug of familie van kunstwerken te ontwikkelen en ook de kwaliteit hiervan vast te leggen. Provincies en welstandscommissies kunnen zo in een vroeg stadium overeenstemming bereiken over de gewenste beeldkwaliteit. 

In de ontwerpfase van de weg en de kunstwerken hoeft dan, bij gelijkblijvende omstandigheden en uitgangspunten, geen discussie meer te worden gevoerd over de beeldkwaliteit. Dit biedt voor het traject van design-build-maintain heldere uitganspunten waardoor een efficient vervolgproces kan worden doorlopen.
 
Opzet beeldkwaliteitsplan
Het proces van de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen:
 
  • inventarisatie van de uitgangspunten en programma van eisen;
  • ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan;
  • ontwikkeling van vormgevingsprincipes voor het/de kunstwerk(en).

Reikwijdte beeldkwaliteitsplan
Een beeldkwaliteitsplan behandelt voornamelijk alle nieuwe onderdelen van de weg waarvan de beeldkwaliteit nog richting moet krijgen en worden omschreven waaronder de vormgevingsprincipes van de kunstwerken en de aansluitingen op het landschap. Onderdelen van de weg die binnen de functionele randvoorwaarden nog ruimte bieden voor vormgeving en keuzes op het gebied van de beeldkwaliteit.

Vervolgstappen
Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn op het gebied van vorm en materialisering voor de uitwerking van het ontwerp van de kunstwerken naar het VO en DO niveau. De vormgevingsprincipes moeten in deze fasen bij meerdere kunstwerken worden vertaald naar alle verschillende situaties die in het tracé te vinden zijn. De algemene vormgevingsprincipes worden toegepast op de individuele kunstwerken en de specifieke randvoorwaarden van de locatie en technisch verder uitgewerkt en vertaald naar de randvoorwaarden voor functionaliteit, standaardisering, uitvoering, kosten, beheer, onderhoud etc.