• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Masterplan

Arc2 architectuur ontwerpt masterplannen voor complete tracé’s met een familie van kunstwerken zoals de Greenportlane N295 in Venlo. In dit specifieke plan verbindt het 5,3 kilometer lange tracé de A73 met de A67 en vormt de weg de hoofdontsluiting van de Greenport Venlo: een groen ontwikkelingsgebied voor (agro) logistieke bedrijven, tuinbouwkassen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. 
Duurzaamheid en het cradle to cradle principe vormen de basisuitgangspunten voor het ontwerp van de Greenportlane. Voor deze verkeersader is een familie van kunstwerken ontworpen: autoviaducten, fietsviaduct, ecoduct en spoorviaduct. In de architectonische vormgeving is veel aandacht besteed aan de inpassing in het bestaande landschap. De bermen zijn verschraald en benut voor filtering en infiltratie van regenwater. Hiernaast zijn er zoveel mogelijk inheemse eco – biologische bomen en struiken gepland en komt het authentieke heidelandschap terug als beelddrager in de omgeving. Een ander opvallend onderdeel in de vormgeving zijn de natuurlijke verhardingen met maaskeien uit de omgeving. Daarnaast zijn er meerdere faunapassages opgenomen in de plannen. 


Andere kenmerkende masterplannen (mede-)ontwikkeld door Arc2 architectuur vormen de Dreamportlane met een familie van kunstwerken voor de provinciale weg N261 Waalwijk-Tilburg, een groene ontsluiting met auto- en fietstunnel voor het Leiden Bio Science Park en het 'Masterplan Ruimtelijk Toetskader' voor de toekomstige ontwikkelingen in en rond de Nauernasche Polder, een buitengebied in het Zaans landschap.