• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

BioScienceTunnel Leiden

De architectonische vormgeving van het plan vloeit voort uit de gewenste ruimtelijke kwaliteit met landschappelijk karakter. Het geïntroduceerde voronoi-thema, passend in de context van het Leiden Bio Science Park, draagt bij aan de herkenbaarheid en eenduidigheid van het straatbeeld. De textuur verbindt de onderdoorgangen en bovenliggende kruispunten op subtiele wijze met elkaar. Het ondergrondse deel van de opengewerkte tunnel voelt licht en ruim aan en wordt ervaren als een snede in het landschap waarbij de landschappelijke elementen ononderbroken doorlopen. 


Groene ontsluiting Leiden Bio Science Park
Bij het ontwerp voor de ontsluiting van het Leiden Bio Science Park staat de belevingskwaliteit voorop: de beleving van de automobilist die op een heldere wijze zijn traject vlot moet kunnen afleggen, de beleving van de fietser die op een aangename, veilige wijze naar het Leiden Bio Science Park moet kunnen fietsen en de beleving van de voetganger die zich comfortabel wil kunnen verplaatsen in een mooie omgeving. Om dit te bereiken, is eenheid en samenhang tussen de verschillende ontwerpdisciplines cruciaal. Dit geldt voor het straatbeeld en de landschappelijke invulling, maar ook de naadloze inpassing van de infrastructuur, zowel boven- als ondergronds, in de groene, stedelijke ruimte die zeer beperkt is.

Vormgeving
De architectonische vormgeving in het ontwerp vloeit voort uit de gewenste ruimtelijke kwaliteit met landschappelijk karakter. De toevoeging van een passend thema draagt bij aan de herkenbaarheid en eenduidigheid van het straatbeeld. Met een doorlopend thema verbinden wij de onderdoorgangen en bovenliggende kruispunten op subtiele wijze met elkaar. De geïntroduceerde textuur, die op zorgvuldige wijze over het plan is gelegd is de Voronoi-cellenstructuur. Voronoi wordt in de wetenschappelijke wereld gebruikt om structuren als bot en landschappen te beschrijven. Toegepast in de wiskunde en biologie heeft het visuele thema een directe relatie met het Leiden Bio Science Park en geeft het de hoofdentree van het park, alsook de stadsentree van Leiden, een eigen unieke uitstraling. Naar de toekomst toe stellen wij voor om de Voronoi-cellenstructuur terug te laten komen in het ontwerp van de bebouwing met hoogteaccenten. Deze keuze zou de herkenbaarheid als entree van het LBSP verder versterken. 
De ranke en slanke vormgeving van de onderdoorgangen en bruggen maakt deze niet tot obstakels, maar geeft de verkeersgebruiker een wijds uitzicht op de vervolgroute, het Leiden Bio Science Park en de stad Leiden. De Voronoi-structuur tekent het betonoppervlak en geeft het zijn unieke uitstraling. De combinatie van een goed doordachte vormgeving, licht kleurgebruik en lage tunnelwanden met groene taluds reduceert het gevoel van dalen bij de verkeersdeelnemer en bevordert de belevingskwaliteit en de sociale veiligheid

Brugdek en ondersteuningconstructies 
Het brugdek is door de constructieve opzet slank en met minimale constructiehoogte uitgevoerd. Hierdoor wordt de daling van de tunnel geminimaliseerd. Doordat het brugdek visueel is losgekoppeld van de tunnelwand wordt de onderdoorgang minder als een tunnel ervaren. De bruggen over de autotunnel worden in het midden ondersteund door schuingeplaatste V-vormige stalen kolommen met betonnen gewapende kern. De ronde kolommen zijn zo slank mogelijk gehouden. Door de ranke vormgeving en schuine plaatsing worden de zichtlijnen onder het viaduct open gehouden. 

Balustrade 
De balustrade wordt uitgevoerd in roestvast staal. Met dit materiaal zijn bijzonder elegante en transparante hekwerken te maken. Daarbij heeft roestvast staal als eigenschap dat het meekleurt met de weersomstandigheden, de lucht en de omgeving. Het hekwerk volgt een vloeiende beweging en verbindt op subtiele wijze de verschillende onderdelen in het plan. 

Tunnelmond en -wand 
De tunnelwand is over de gehele lengte opgebouwd uit betonnen wandelementen met de Voronoi-structuur. Er is geen differentiatie aangebracht tussen de tunnelmonden en tunneltoeritten waardoor de wand als doorlopend geheel ervaren wordt. Het ondergrondse deel van de tunnel voelt licht en ruim aan. Dit is mede te danken aan de verticale wand die laag is gehouden, waardoor de beleving van daling wordt gereduceerd. Een natuurlijk beplant talud overbrugt daarbij het hoogteverschil. Het resultaat is een opengewerkte tunnel die ervaren wordt als een snede in het landschap waarbij de landschappelijke elementen ononderbroken doorlopen.  

Tunnelverlichting 
De tunnelverlichting wordt gekenmerkt door een subtiele en simpele verlichtingsstructuur. In de middenbermen worden voorgeschreven straatlantaarns geplaatst. Ter plaatse van de overkluisde delen van de tunnel is in de kopwanden van de landhoofden LED-lijnverlichting opgenomen. Over de gehele lengte van de tunnel zijn in de tunnelwanden glasbolreflectoren geïntegreerd. De reflectoren benadrukken de cellenstructuur, in de avondsituatie zorgt de lichtreflectie voor een herkenbaar wegbeeld. 

Testimonial
Rob Lastdrager, Strukton: ‘De Jong heeft in zijn ontwerp een thema gekozen dat heel goed aansluit bij de Bio Science Tunnel. De gemeente wilde graag een landmark waarbij passanten herkenden waar ze waren. Dit ontwerp springt echt in het oog. Ook kon hij goed schakelen naar aanleiding van vragen over het onderhoud. Het thema van de aaneengesloten cellen is wat mij betreft heel treffend gevonden.’

 

Gerelateerde Projecten