• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

FortBrug Fort Jutphaas Nieuwegein

FortBrug vormt de nieuwe verbinding tot het karakteristieke landschap van Fort Jutphaas, onderdeel van de Hollandse Waterlinie. De brug maakt een doelmatige oversteek, loodrecht geplaatst op beide oevers. Met respect voor de historische taluds zijn de landhoofden opgenomen in de taluds. De ingetogen en zakelijke vormgeving van het kunstwerk in de vorm van een staalconstructie is passend voor de context van de Waterlinie. De schuine delen van de brug overbruggen het hoogteverschil tussen de beide oevers, de horizontale delen creeren een veilige aansluiting op naastgelegen weg en gewenste onderschaatsbaarheid aan de zijde van het fort. Door de slimme constructieve opzet met grote overspanningen kan de brug met een minimaal aantal centrisch geplaatste tussensteunpunten worden gerealiseerd. Samen met het transparante hekwerk is de impact van de brug op de omgeving minimaal en kan het fort maximaal worden beleefd. De oversteek vormt het beginpunt van de looproute over Fort Jutphaas. Met een afsluitbaar hek in de vorm van een taatspoort op de brug kan de toegang tot het Fort worden gereguleerd. 
  

Gerelateerde Projecten