• Arc2 architectuur
  • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
  • 036 521 7770
  • info@bruggenarchitectuur.nl

Voetbrug + Vlonder Rouveen

Het duurzame en moderne ontwerp voor de brug en vlonder vormen door vormgeving en materialisatie een samenhangend onderdeel in de nieuwe wijk Rouveen West. Ze sluiten aan bij het beeldkwaliteitsplan voor de wijk met 'eigentijds landelijk' en dorps karakter. In het ontwerp maken de kenmerkende diagionale staven een subtiele verwijzing naar de gewenste bebouwing met (traditionele) kap en wordt in samenspraak met de stedenbouwkundige opzet van de wijk maximaal doorzicht geboden op de omringende agrarische omgeving. De brug vormt een directe koppeling tussen het open landschap en de nieuwe woonwijk voor fietsers en voetgangers. De vlonder vormt als vissteiger en uitkijkpunt een meerwaarde voor de wijk als ontmoetingsplek. 


Brug en vlonder een ontwerpfamilie
De brug en vlonder met bankje zijn herkenbaar als onderdeel van één ontwerpfamilie door coherente vormgeving en materialisering van de diverse onderdelen. De ontwerpen hebben een elegante en dynamische vormgeving met een open karakter waarbij maximaal zicht op het water en het omringende landschap wordt geboden en de impact van de ontwerpen op de omgeving minimaal is gehouden. Kenmerkend element in de ontwerpen is de constructieve opzet met diagonale staven in combinatie met de houten afwerking aan de bovenzijde en karakteristieke beeindiging. 

Gerelateerde Projecten